Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 20-26 listopada

Intencje 20-26 listopada

Niedziela 20 listopada

  7.00

1. za parafian.

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

  8.30

1. + Henryka Pątkowska – 18 r. śm. jej rodzice i rodzeństwo.

2. + Marianna Bieranowska – od ucz. pog. – następna 20 grudnia godz. 8.30.

10.00

+ Jan, Natalia i Krystyna Karczewscy oraz dziadkowie Karczewscy i Balcerzak.

11.30

+ Witold Szabrański, Halina Szabrańska, Zofia Białas oraz Walentyna i Stefan Kukawka.

16.00

1. + Urszula Dierzęcka – od ucz. pog. następna 21 grudnia godz. 6.30.

2. + Anna Jurkowska – od ucz. pog. – następna 23 grudnia godz. 6.30.

18.00

W int. członków chóru Victoria i Akcji Katolickiej naszej parafii – o Boże błog. i potrzebne łaski.

 

Poniedziałek 21 listopada

  6.30

+ Tadeusz Boćkowski – od ucz. pog.

  7.00

1. + Karolina Majewska-Pawlicka – od ucz. pog. – następna 22 grudnia godz. 7.00.

2. + Elżbieta Węgrzyn – od ucz. pog. – następna 23 grudnia godz. 7.00.

  8.30

+ Wioletta Białobrzeska – od ucz. pog. – następna 24 grudnia godz. 7.00.

18.00

+ Artur Dobrowolski – 6 r. śm.

 

Wtorek 22  listopada

  6.30

+ Zdzisław Moszczyński – od ucz. pog. – 27 grudnia godz. 6.30.

  7.00

1. + Teresa Karczmarz – od ucz. pog.  

2. + Teresa Karczmarz  – od ucz. pog. – następna 25 grudnia godz. 8.30.

  8.30

+ Mirosław Daszczyński – od ucz. pog. –  następna 25 grudnia godz. 10.00.

18.00

Za zmarłych chórzystów i organistów chóru Farnego.

 

Środa  23 listopada  

  6.30

+ Tadeusz Matuszewski – od ucz. pog.

  7.00

1. + Jadwiga Szymańska – od ucz. pog. 

2. + Andrzej Kowalski – od ucz. pog.

  8.30

+ Marianna Wróblewska – od ucz. pog. – następna 25 grudnia godz. 11.30.

18.00

+ Pelagia i Jan Bartołd oraz Andrzej i Dariusz Purzyccy.

 

Czwartek   24 listopada

  6.30

+ Kazimierz Wiktorowicz – od ucz. pog. – następna 27 grudnia godz. 7.00.

  7.00

1. + Wiktor Kamil Wikliński – od ucz. pog.

2. + Wiktor Kamil Wikliński – od ucz. pog. – następna 26 grudnia godz. 7.00.

  8.30

+ Tadeusz Dymkowski – 7 r. śm. i Jerzy Kanownik.

18.00

+ Daniela Sosnowska-Runo – 5 r. śm.

 

Piątek   25 listopada  

  6.30

Za zdrowie i pomyślność zawodową.

  7.00

1. + Anna Płosińska – od ucz. pog.

2. + Anna Płosińska – od ucz. pog. – następna 27 grudnia godz. 8.30.

  8.30

+ Małgorzata Koszczewska – 2 r. śm. i Ewa Szfąder – 1 r. śm.

18.00

W int. obrony życia i obrońców życia i ks. opiekuna.

 

Sobota  26 listopada  

  6.30

+ Janusz Dziewanowski – od ucz. pog. – następna 28 grudnia godz. 6.30.

  7.00

1. + Grzegorz Kędzierski.

2. int. od Heleny Zbyszyńskiej – dziękczynienie za 72 lata życia i szczęśliwą operację z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej na dalsze lata życia oraz o pomyślną drugą operację i szybki powrót do zdrowia.

  8.30

+ Janina Szewczyk – 23 r. śm.

18.00

+ Halina-Weronika Woźniak – 17 r. śm. oraz rodzice Woźniak i rodzice Kacprzyccy.