Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 19-25 czerwca

Intencje 19-25 czerwca

Niedziela 19 czerwca  

  7.00

1. + rodzice Julianna i Czesław Krupińscy.

2. za parafian.

  8.30

1. + Kazimiera, Franciszek, Stanisław i Szczepan Chodkowscy.

2. + Zdzisław Moszczyński – od ucz. pog. – następna 27 czerwca godz. 6.30.

10.00

+ Leon i Krzysztof Rutkowscy, rodzice Sitkowscy i dziadkowie Rutkowscy.

11.30

+ Longin Jankowski – 3 r.śm. oraz Teresa Jankowska.

13.30

Poświęcenie pól w Niestumiu.

16.00

1. + Edmund Malinowski – 2 r. śm. oraz Marianna i Eugeniusz Malinowscy.

2. + Zbigniew Kalinowski – od ucz. pog. – następna 28 czerwca godz. 6.30.

18.00

+ Mieczysław i Bronisława Bala.

 

Poniedziałek 20 czerwca

  6.30

+ Helena Kołakowska – od ucz. pog. – następna 29 czerwca godz. 6.30.

  7.00

1. + Dariusz Jezierski – od ucz. pog. – następna 30 czerwca godz. 6.30.

2. + Zofia Słupecka – od ucz. pog. – następna 5 września godz. 6.30.

  8.30

+ rodzice Genowefa i Wincenty Prządak, Władysława i Antoni Szelkowscy oraz Mirosław Sobierajski – 8 r. śm.

18.00

+ Helena Koniecka – 7 r. śm. i Tadeusz Koniecki – 22 r. śm.

 

Wtorek 21 czerwca

  6.30

+ Agnieszka Ponikiewska – od ucz. pog. – następna 5 września godz. 8.30.

  7.00

1. + Marianna Lambert – od ucz. pog.

2. + Eugeniusz Prusiński – od ucz. pog.

  8.30

+ Tadeusz Malinowski – 20 r. śm.

18.00

+ Antoni Pniewski – 9 r. śm. oraz rodzice Stanisława i Roman Pniewscy.

 

Środa  22 czerwca

  6.30

+ Krzysztof Kozak – od ucz. pog. – następna  5 września godz. 7.00.

  7.00

1. + Zbigniew Kacprzyński – od ucz. pog. – następna 6 września godz. 6.30.

2. + Barbara Grobelna – od ucz. pog. – następna 6 września godz. 8.30.

  8.30

+ Stanisław Staszewski i rodzina Dąbrowskich.

18.00

1. + Edmund Kwiatkowski – z okazji Dnia Ojca i Zofia Kwiatkowska – z okazji Dnia Matki.

2. W int. Odnowy w Duchu Św.

 

Czwartek   23 czerwca

  6.30

+ Roman i Andrzej Pater.

  7.00

1. + Helena, Józef i Janusz Kowalscy.

2. + Sławomir Zuchora – od ucz. pog. – następna 7 września godz. 6.30.

  8.30

+ Alicja Szymanowska – od ucz. pog. – następna 7 września godz. 7.00.

18.00

+ Jerzy Kleniewski – 2 r. śm.

 

Piątek  24 czerwca 

  6.30

+ Hanna Zdrojewska – 14 r. śm.

  7.00

1. + Jan Wilga /z okazji imienin/ i Jerzy Wilga.

2. + Teresa Kalbarczyk  – od ucz. pog. – następna 7 września 8.30.

  8.30

+ Tadeusz Barcikowski, Władysław i Hanna Szuba, Wacław i Edwarda Organek oraz Alina Kalinowska.

18.00

+ Jan i Witold Ruszczyccy oraz Jacek Kosior.

 

Sobota   25 czerwca

  6.30

1. + Jan Malinowski i Władysław Stańczak.

2. + Leszek Goździewski – od ucz pog. – następna 8 września godz. 6.30.

  8.30

W int. obrony życia i obrońców życia oraz za ks. opiekuna.

18.00

Ślub.

19.00

Ślub.