Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje 10-16 kwietnia

Intencje 10-16 kwietnia

 

Niedziela 10 kwietnia  

 7.00

1. + Stanisława, Stanisław i Rajmund Skowrońscy.

2. + Zofia Bojanowska od ucz. pog.

 8.30

+ Jan Białorudzki – 7 r. śm.

10.00

1. Za parafian.

2. + Senator Janina Fetlińska – 6 r. śm.

11.30

+ Romuald Sikorski – 2 r. śm.

16.00

1. + Jadwiga i Zdzisław Czyżewscy.

2. + Anna Płosińska  – od ucz. pog. – następna  5 czerwca godz.8.30.

18.00

+ Marianna Adamska – 10 r. śm., Jarosław Adamski – 11 r. śm.

 

Poniedziałek 11 kwietnia

 6.30

1.+ Justyna Klep – od ucz. pog.

2.+ Justyna Klep – od ucz. pog. – następna 13 czerwca godz.6.30 .

 7.00

+ Władysław-Piotr Parypiński –od ucz. pog. – następna 13 czerwca godz.7.00 .

 8.30

+ Alina Ziarkiewicz, Helena i Piotr Miazek.

18.00

+ Henryk Szustoski – 7 r. śm. Bogusław Szustoski – 5 r. śm., rodzina Marciniaków i Szustowskich.

 

Wtorek 12 kwietnia

 6.30

1.+ Jan Pniewski  – od ucz. pog.

2.+ Jan Pniewski  – od ucz. pog. – następna 15 czerwca  godz.6.30.

 7.00

+ Roman Dębski – od ucz. pog.

 8.30

+ Henryk Rejniak – 8 r. śm.

18.00

+ Barbara Grabowska – 7 r. śm.

 

Środa  13 kwietnia

 6.30

1. + Elżbieta Mieszkowska – od ucz. pog.

2. + Elżbieta Mieszkowska – od ucz. pog. – następna 15 czerwca godz.7.00.

 7.00

 + Michał Olszewski – od ucz. pog. – następna 16 czerwca godz. 6.30.

 8.30

+ Witold Brach – 3 r. śm.

18.00

+ Zygmunt, Józef i Piotr Jeznach.

 

Czwartek   14 kwietnia

 6.30

O światło Ducha św. na przygotowanie i przebieg Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek.

 7.00

1. + Józef Pędowski – od ucz. pog.

2. + Józef Pędowski – od ucz. pog. – następna 16 czerwca godz.7.00.

 8.30

+ Modest Chmieliński – 16 r. śm.

18.00

+ Barbara Bojanowska /z okazji urodzin/

 

Piątek  15 kwietnia 

 6.30

+ Anastazja i Władysław Kulas oraz rodziny Jasiewicz, Kulas i Szczepaniak.

 7.00

1.+ Jan Kasiak – od ucz. pog.  

2.+ Jan Kasiak – od ucz. pog. – następna 17 czerwca godz. 6.30.

 8.30

 + Piotr Janeczek – od ucz. pog. – następna 17 czerwca godz. 7.00.

 

18.00

+ Janina Jeznach – 14 r. śm. i rodzina Jeznachów.

 

Sobota   16 kwietnia

 6.30

O błog. Boże, opiekę Matki Bożej, o zdrowie i siłę dla całej rodziny Kotowskich.

 7.00

+ Stanisław Kuśmierski – 6 r. śm.

 8.30

+ Marian Różycki – 12 r. śm. oraz Halina Różycka – 7 r. śm.

18.00

+ Rodzice Regina – 6 r. śm. i Stefan  Michalscy oraz ich syn Alfred.