Start » Ogłoszenia i intencje » Intencje » Intencje 6-12 grudnia

Intencje 6-12 grudnia

Niedziela  6 grudnia    

  7.00

Za parafian.

  8.30

+ Danuta Kowalska – 1 r. śm.

10.00

+ Helena Mikuła – 15 r. śm.

11.30

+ Jan Leśniewski – 6 r. śm.

16.00

+ rodzice Leokadia i Jan Malanowscy, Henryk i Grzegorz Malanowscy oraz Elżbieta Bugajewska.

18.00

+ Marianna Frąckiewicz i rodziny Sosnowskich i Frąckiewiczów.

 

Poniedziałek  7 grudnia    

  6.30

+ Marian Witkowski  – od ucz. pog. – następna 6 lutego  godz. 6.30.

  7.00

+ Maria Klonowska  – od ucz. pog. – następna 8 lutego godz. 6.30 .

   8.30

+ Arkadiusz Galanciak  – 5 r. śm.

18.00

+ Tadeusz Grzelak – 22 r. śm., rodzice Grzelak i Ochterscy oraz bracia.

 

Wtorek  8 grudnia   /Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P./

  6.30

+ Ignacy Majewski – od ucz. pog. następna  8 lutego godz. 7.00.

  7.00

Dziękczynna za otrzymane łaski oraz o błog. Boże i zdrowie na dalsze lata dla Marii.

  8.30

+ Wiesława Król, Janina Paulin i Wincenty Obidzińscy oraz Marianna Chruścicka.

 

18.00

O dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej w dniu urodzin dla Maksymiliana i jego braci Rajmunda i Juliusza.

 

Środa   9 grudnia   

  6.30

+ Genowefa Peszczyńska –od ucz. pog. – następna 9 lutego   godz. 6.30.

  7.00

+  Mirosław Łączyński  – od ucz. pog.

  8.30

+ Agnieszka Ponikiewicz – od ucz. pog. – następna 9 lutego godz. 7.00.

18.00

+ Dariusz Grzelak – 14 r. śm.

 

Czwartek   10 grudnia    

  6.30

+ Maria Lambert – od ucz. pog. – następna 9 lutego godz. 8.30.

  7.00

+ Krzysztof Kozak  – od ucz. pog. – następna 9 lutego godz. 18.00.

  8.30

+ Anna Milewska i Andrzej Archacki – 30 r. śm.

18.00

+ Remigiusz Tadrzak – 14 r. śm., Józefa i Wiktor Tadrzak oraz Anastazja i Wacław Pikus.

 

Piątek   11 grudnia   

  6.30

+ Zbigniew Kacprzyński  – od ucz. pog. – następna 10 lutego godz. 6.30.

  7.00

+ Wioletta Białobrzeska  – od ucz. pog. – następna 10 lutego godz. 7.00.

  8.30

+ Marianna Smolińska – od ucz. pog. – następna 10 lutego godz. 8.30.

18.00

+ Wiktor Sobolewski – 12 r. śm.

 

Sobota  12 grudnia       

  6.30

+ Krystyna Kucińska   – od ucz. pog. – następna 11 lutego godz. 6.30.

  7.00

+ Marianna Blankiewicz – od ucz. pog. – następna 11 lutego godz. 7.00.

  8.30

+ Maria Buraczyńska – 10 r. śm., Witold, Jan i Daniela Buraczyńscy.

18.00

+ Stanisława Gromczewska – 1 r. śm.