Start » Ogłoszenia i intencje » Ogłoszenia » Ogłoszenia 15 listopada

Ogłoszenia 15 listopada

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

15 listopada 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś – trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku. Liturgia słowa tej przedostatniej niedzieli roku liturgicznego zwraca naszą uwagę na sprawy eschatologiczne, czyli na powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie umarłych, sąd ostateczny oraz tryumf Syna Bożego i wszystkich zjednoczonych z Nim przez łaskę uświęcającą. W odpowiedzi na usłyszane dziś słowo Boże nie szczędźmy starań, aby osiągnąć szczęście wieczne. Módlmy się także o nawrócenie grzeszników i pomagajmy duszom w czyśćcu cierpiącym.

 

  1. W środę przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki Ruchu Czystych Serc, która zginęła 18 XI 1914 roku, broniąc cnoty czystości i godności kobiety.

 

  1. W sobotę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego.

 

  1. Za tydzień – ostatnia niedziela roku liturgicznego, a zarazem uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza.

Ponadto w przyszłą niedzielę swoje święto patronalne obchodzić będą także p. organista, chór parafialny, schola  dziecięca  z racji przypadającego w dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, dziewicy i męczennicy z III wieku, patronki muzyki sakralnej i śpiewu kościelnego.

 

  1. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.00 w naszym kościele odbędzie się koncert chórów ciechanowskich z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.
  2. W tym tygodniu p. organista będzie roznosił opłatek.

Poniedziałek –

ulice: Wojska Polskiego, Gruduska

Wtorek –

Kalisz, Kotermań, oraz ulice: Pułtuska, Śląska, Plac Jana Pawła II, Nadrzeczna, Widokowa, Zielna, Wazonowa Bukietowa

Środa –

ulica Kilińskiego

Czwartek –

ulice: Witosa, Oś Świerczewskiego, Nadfosna

Piątek –

ulice: Sierakowskiego, Pijanowskiego, Małgorzacka

Sobota –

ul. 17.go Stycznia

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska, matka trojga dzieci, która po śmierci męża obrała życie zakonne i oddała się pielęgnowaniu ubogich, zmarła 17 XI 1231 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 19 XI – bł. Salomea, dziewica, córka Leszka Białego a siostra Bolesława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i zmarła 17 XI 1268 roku (wspomnienie obowiązkowe);
  • 20 XI –św. Rafał Kalinowski, prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego 1863 r., wychowawca bł. Augusta Czartoryskiego, karmelita bosy, który odnowił życie swojego zakonu w Polsce i zmarł 15 XI 1907 r. (wspomnienie obowiązkowe).