W rejonie Ciechanowa do którego należy Mława, Strzegowo, Malużyn i Ciechanów istnieje 8 kręgów Ruchu Domowego Kościoła,  w tym 1 krąg w naszej parafii farnej, do którego należy 5 rodzin. Naszym kręgiem opiekuje się ks. Marek Czarzasty.

Ewangelizacja świadectwem życia, świadectwem wiernego przeżywania sakramentu małżeństwa to stale aktualne zadanie dla członków Domowego Kościoła. To nasze powołanie, tą naszą drogę czasami realizujemy z trudem, a która zamierzona jest przez Boga.

W tym tak trudnym powołaniu, w osobie ks. Marka mamy wsparcie i pomoc duchową, która jest nam bardzo potrzebna. Jest otwarty i możemy liczyć na pomoc w każdej zaistniałej sytuacji. Wiara, nadzieja i miłość to wartości, które nam przekazuje a także uczymy się od niego obowiązkowości.

Krąg spotyka się raz w miesiącu w domach poszczególnych rodzin. Spotkanie trwa około 3 godzin i składa się z trzech części: dzielenie się życiem, dzielenie się Ewangelią, dzielenie się zobowiązaniami oraz rozmowa ewangeliczna. W każdy trzeci piątek miesiąca wspólnota rejonu spotyka się na Mszy Świętej o godzinie 19:00 w kościele farnym. Po Eucharystii przewidziane jest krótkie spotkanie, na którym omawiane są bieżące sprawy ruchu i problemy, z jakimi spotyka się rodzina w życiu codziennym.

W ciągu roku przewidziane są dwukrotnie spotkania z moderatorem diecezjalnym i parą diecezjalną, oraz z animatorami poszczególnych kręgów z rejonu. Cel spotkań to czuwanie nad rozwojem duchowym małżeństw a także nad charyzmatem ruchu. Na początku każdego roku pracy organizujemy rekolekcje trzy dniowe. Na zakończenie roku pracy gromadzimy się ba Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca bierzemy udział w oprawie Eucharystii. Podczas procesji członkowie Domowego Kościoła noszą baldachim na którym umieszczony jest znak Ruchu.  Organizujemy pielgrzymki do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.